hộp thư góp ý nhằm mục đích nhận các tin, bài của cha mẹ học sinh, học sinh trong nhà trường cùng bạn đọc