Tuesday, 11/08/2020 - 20:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lý Tự Trọng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH, PHÒNG THI, NỘI QUY VÀ HIỆU LỆNH TRỐNG HỌC SINH KHẢO SÁT VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2019-2020

Dang sách, phòng thị, nội quy, hiệu lệnh trống khóa khảo sát vào lớp 6 năm học 2019-2010. Ngày 3/6/2019
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH           DANH SÁCH
TRƯỜNG: THCS LÝ TỰ TRỌNG HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÒNG 1 TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019-2020
                                                                                     
STT Họ tên HS Ngày tháng năm sinh Trường Tiểu
học
Đối tượng ưu tiên (Nhóm 1 - ghi số 1; nhóm 2 ghi số 2) Kết quả  cuối năm học lớp 3 Kết quả cuối năm học lớp 4 Kết quả cuối năm học lớp 5 Điểm xét tuyển vòng 1 KQ xét vòng 1 (Đỗ, Hỏng)
Môn Toán Môn Tiếng Việt Môn TNXH Môn Tiếng Anh Năng lực (T-Đ-C) Phẩm chất 
(T-Đ-C)
Môn Toán Môn Tiếng Việt Môn Khoa học  Lịch sử - Địa lý Môn Tiếng Anh Năng lực (T-Đ-C) Phẩm chất 
(T-Đ-C)
Môn Toán Môn Tiếng Việt Môn Khoa học  Lịch sử - Địa lý Môn Tiếng Anh Năng lực (T-Đ-C) Phẩm chất 
(T-Đ-C)
Điểm Điểm Điểm Điểm TPVTQ HT TH, TGQVĐ CHCL TTTN TT,KL ĐK,YT Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm TPVTQ HT TH, TGQVĐ CHCL TTTN TT,KL ĐK,YT Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm TPVTQ HT TH, TGQVĐ CHCL TTTN TT,KL ĐK,YT
1 Vương Quốc An 08/3/2008 Bắc Cường 2 9 9   10 T T T T T T T 10 9 10 9 10 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 9.46 Đ
2 Đinh Hà Anh 29/7/2008 Bắc Lệnh   9 9   10 T T T T T T T 10 9 10 9 10 T T T T T T T 9 9 9 10 10 T T T T T T T 9.46 Đ
3 Đỗ Ngọc Anh 14/8/2008 Nam Cường   10 9   9 T T T T T T T 10 9 10 10 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.31 Đ
4 Dương Nguyễn Hà Anh 15/8/2008 Bắc Lệnh   10 9   10 T T T T T T T 10 10 10 9 9 T T T T T T T 9 10 10 10 10 T T T T T T T 9.69 Đ
5 Hoàng Anh 23/11/2008 Bắc Lệnh 2 10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
6 Lại Nguyễn Trâm Anh 06/9/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9.08 Đ
7 Lê Đức Anh 26/4/2008 Pom Hán   10 10   10 T T T T T T T 10 10 10 10 10 T T T T T T T 9 10 10 10 10 T T T T T T T 9.92 Đ
8 Lê Hà Anh 01/12/2008 Pom Hán   9 9   10 T T T T T T T 10 10 10 10 10 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 9.69 Đ
9 Nguyễn Đỗ Hải Anh 27/10/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 10 9 10 10 9 T T T T T T T 9.62 Đ
10 Nguyễn Hà Bảo Anh 28/8/2008 Bình Minh   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.15 Đ
11 Nguyễn Hoài Anh 30/4/2008 Cam Đường   10 8   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.00 Đ
12 Nguyễn Phương Anh 23/3/2008 Bắc Cường 2 8 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
13 Nguyễn Quỳnh Anh 01/11/2008 Bắc Lệnh   10 9   10 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 9.46 Đ
14 Nguyễn Quỳnh Anh 18/5/2008 Bắc Lệnh   10 9   9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 10 9 9 10 10 T T T T T T T 9.38 Đ
15 Nguyễn Thế Anh 14/01/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 9 10 9 10 10 T T T T T T T 10 9 10 9 9 T T T T T T T 9.54 Đ
16 Nguyễn Trần Hà Anh 27/5/2008 Bắc Lệnh   10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 10 9 10 9 10 T T T T T T T 9.31 Đ
17 Phạm Diệu Anh 12/11/2008 Nguyễn Du   10 9.5   10 T T T T T T T 10 9 10 10 10 T T T T T T T 7 9 10 9 10 T T T T T T T 9.50 Đ
18 Phạm Quốc Anh 02/5/2008 Bắc Lệnh   10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
19 Tạ Duy Anh 19/8/2008 Lê Văn Tám 2 9 8   7 T H T T T T T 5 7 9 8 10 Đ Đ Đ Đ Đ T T 6 7 10 8 9 Đ T Đ Đ Đ T Đ 7.92 Đ
20 Trần Hoài Anh 07/11/2008 Bắc Lệnh   9 9   8 T T T Đ T T T 8 9 9 8 7 T T Đ Đ T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 8.69 Đ
21 Trần Phương Anh 26/9/2008 Lê Văn Tám   9 10   9 T T T T T T T 9 10 10 10 10 T T T T T T T 9 9 10 9 10 T T T T T T T 9.54 Đ
22 Trần Phương Anh 20/10/2008 Hoàng Văn Thụ   9 9   9 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 10 8 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
23 Trần Quỳnh Anh 28/4/2008 Pom Hán   8 8   9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8 9 8 9 8 T T Đ T Đ T T 6 8 9 9 7 T Đ Đ T T T Đ 8.15 Đ
24 Tạ Ngọc Ánh 01/01/2008 Bắc Cường   10 9   9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 10 9 8 T T T T T T T 9.15 Đ
25 Nguyễn Trọng Gia Bảo 27/7/2008 Pom Hán   8 8   9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8 9 10 9 8 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 8.85 Đ
26 Nguyễn Minh  Châu 19/5/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.15 Đ
27 Trần Bảo  Châu 22/9/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 9 10 10 10 10 T T T T T T T 9 9 10 9 10 T T T T T T T 9.62 Đ
28 Phạm Quỳnh Chi 03/3/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9.15 Đ
29 Sùng Vương Linh Chi 12/6/2008 Bắc Lệnh 2 7 8   8 Đ Đ Đ T T T T 7 9 8 8 7 T T Đ Đ T T T 7 8 9 10 9 T T Đ Đ T T T 8.08 Đ
30 Trần Khánh Chi 08/12/2008 Sapa   9 9   9 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9.15 Đ
31 Phạm Minh Chíến 02/02/2008 Pom Hán 2 9 9   9 T T T T T T T 8 8 9 9 8 T Đ Đ T Đ T T 6 8 7 8 7 T Đ Đ T T T Đ 8.08 Đ
32 Nguyễn Đức Chính 09/8/2008 Hoàng Văn Thụ   8 8   6 T Đ Đ T T T Đ 9 9 10 10 8 T Đ T T Đ T T 8 9 9 8 9 T T T T T T T 8.54 Đ
33 Vũ Trần Chính 31/5/2008 Bắc Cường   9 7   8 T Đ Đ T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 8.85 Đ
34 Nguyễn Hùng Cường 09/02/2008 Pom Hán   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 7 9 9 10 8 T T T T T T T 8.92 Đ
35 Phạm Việt Cường 25/6/2008 Bình Minh   9 8   7 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 8 9 9 8 T T T T T T T 8.62 Đ
36 Hà Hải Đăng 05/3/2008 Bắc Lệnh 2 10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
37 Trần Nhật Đăng 23/7/2008 Lê Ngọc Hân   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 10 7 T T T T T T T 8.92 Đ
38 Vũ Hải Đăng 19/8/2008 Lê Ngọc Hân   9 9   9 T T T T T T T 8 7 9 10 8 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 8.92 Đ
39 Nguyễn Thành Đạt 01/02/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 10 10 9 10 10 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 9.54 Đ
40 Nguyễn Tiến Đạt 25/12/2008 Pom Hán   9 9   9 T T T T T T T 8 8 8 8 10 T Đ T T T T Đ 6 8 9 9 9 T T Đ T T T T 8.46 Đ
41 Lê Anh Đức 12/10/2008 Pom Hán   9 9   9 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 6 9 9 9 9 T T Đ T T T T 8.85 Đ
42 Lê Anh Đức 23/11/2008 Lê Văn Tám   9 9   9 T T T T T T T 6 7 7 7 9 T Đ Đ Đ T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 8.38 Đ
43 Nông Chí Đức 07/7/2008 Bắc Cường 2 10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9.15 Đ
44 Đào Trí Dũng 09/11/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9.23 Đ
45 Dương Trí Dũng 02/9/2008 Bắc Cường   10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.15 Đ
46 Nguyễn Anh Dũng 10/2/2008 Lê Văn Tám   9 9   9 Đ T T Đ T T T 7 9 10 8 9 T T T T T T T 8 8 9 10 9 T T T T T Đ T 8.77 Đ
47 Nguyễn Tuấn Dũng 16/4/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 9 9 10 9 10 T T T T T T T 9.23 Đ
48 Vũ Tiến Dũng 20/11/2008 Bắc Cường   10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
49 Vũ Trí  Dũng 29/01/2008 Bình Minh   10 9   10 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.23 Đ
50 Vũ Trí  Dũng 30/9/2008 Pom Hán   9 9   9 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 6 9 9 9 9 T T Đ T T T T 8.92 Đ
51 Nguyễn Minh  Dương 21/6/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 10 10 10 10 10 T T T T T T T 10 9 9 10 9 T T T T T T T 9.69 Đ
52 Nguyễn Thùy Dương 23/7/2008 Nam Cường   9 8   7 T T Đ Đ T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 9 9 9 10 7 T T T T T T T 8.85 Đ
53 Triệu Viết Dương 09/5/2008 Bắc Lệnh   7 7   5 T T Đ Đ T T T 7 7 6 6 6 Đ Đ Đ Đ T Đ T 7 7 7 8 7 Đ Đ Đ Đ Đ Đ T 6.69 Đ
54 Đào Mạnh Duy 17/11/2008 Bắc Lệnh   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9.15 Đ
55 Nguyễn Đức Duy 01/3/2008 Bắc Lệnh   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 7 8 9 9 9 Đ T Đ Đ T T T 8.85 Đ
56 Đoàn Cẩm Giang 22/2/2008 Bắc Lệnh   10 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9.23 Đ
57 Doãn Linh Giang 24/01/2008 Bắc Cường   9 9   10 T T T T T T T 9 10 9 10 10 T T T T T T T 10 10 9 10 10 T T T T T T T 9.62 Đ
58 Hoàng Khánh 06/8/2008 Khánh Yên-VB 2 9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 10 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.23 Đ
59 Trình Khánh 06/02/2008 Khánh Yên-VB   9 9   9 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.23 Đ
60 Nguyễn Thanh Hải 09/4/2008 Pom Hán   10 9   10 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 10 9 10 9 9 T T T T T T T 9.38 Đ
61 Phan Nguyễn Hải 27/6/2008 Xuân Tăng   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
62 Nguyễn Ngọc Hân 07/12/2008 Pom Hán   10 9   10 T T T T T T T 10 10 10 10 9 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 9.62 Đ
63 Lê Duy Hào 25/7/2008 Nam Cường   8 7   8 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 8.92 Đ
64 Phạm Thị Như Hiền 24/10/2008 Bắc Lệnh 2 9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.00 Đ
65 Nguyễn Trung Hiếu 30/3/2008 Bắc Lệnh   10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
66 Phạm Đức Hiếu 20/12/2008 Bắc Lệnh   7 8   8 Đ Đ Đ Đ Đ Đ T 9 8 9 9 8 T T Đ Đ T T T 9 9 9 9 9 T T Đ T T T T 8.54 Đ
67 Quyết Đức Hiếu 09/7/2008 Bắc Lệnh   7 8   7 Đ Đ Đ T T T T 9 9 9 9 9 T T Đ Đ T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 8.62 Đ
68 Hà Đức Hoàn 07/3/2008 Bắc Lệnh 2 9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.00 Đ
69 Lê Huy Hoàng 20/5/2008 Nam Cường   9 9   6 T Đ T Đ T T T 7 7 9 7 9 Đ Đ Đ Đ Đ T T 9 9 9 9 8 T T T T T T T 8.23 Đ
70 Nguyễn Tiến Hoàng 24/9/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 10 9 10 9 9 T T T T T T T 9.54 Đ
71 Trịnh Khánh Hồng 01/01/2008 Bắc Lệnh   10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
72 Đỗ Phi Hùng 23/02/2008 Bình Minh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
73 Nguyễn Bảo Hưng 01/6/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 10 10 10 10 10 T T T T T T T 10 9 10 9 9 T T T T T T T 9.69 Đ
74 Nguyễn Quang  Hưng 28/12/2008 Bắc Lệnh   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 9.23 Đ
75 Trần Tuấn Hưng 13/12/2008 Bắc Cường   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
76 Giàng Mai Hương 08/4/2008 Bắc Lệnh 2 9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 7 9 9 9 10 T T Đ T T T T 8.92 Đ
77 Đỗ Gia Huy 25/5/2008 Bắc Lệnh 2 10 8   7 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T Đ Đ T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 8.85 Đ
78 Liểu Khang Huy 08/7/2008 Bắc Lệnh 2 8 7   8 T T T T T T T 8 8 9 8 7 Đ T Đ Đ T T Đ 8 7 9 9 7 Đ Đ Đ Đ Đ Đ T 7.92 Đ
79 Nguyễn Hoàng Huy 28/11/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.00 Đ
80 Nguyễn Quang Huy 16/12/2008 Bắc Lệnh   9 9   10 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 10 9 10 10 10 T T T T T T T 9.54 Đ
81 Đỗ Phương Huyền 05/11/2008 Lê Văn Tám   9 8   8 T T T T Đ T T 8 9 10 10 9 T T T T T T T 8 9 10 10 9 T T T T T T T 9.00 Đ
82 Nguyễn Thị Diệu Huyền 04/3/2008 Bắc Cường   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
83 Lã Duy Khánh 03/4/2008 Bắc Lệnh   9 8   9 T T Đ Đ T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 8.92 Đ
84 Lò Mai Quốc  Khánh 11/11/2008 Lê Văn Tám 2 9 8   10 T T T T T T T 10 8 9 9 9 T T T T T T T 8 7 9 8 7 T T Đ T T T T 8.54 Đ
85 Ninh Nam Khánh 20/02/2008 Lê Văn Tám 2 9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 8 9 9 8 T T T T T T T 8.85 Đ
86 Vương Trung Kiên 03/12/2008 Bắc Cường 2 10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 7 T T T T T T T 9 9 9 9 7 T T T T T T T 8.77 Đ
87 Đỗ Thành Lâm 27/10/2008 Bắc Cường   9 9   9 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.23 Đ
88 Nguyễn Thị Ngọc Lan 09/12/2008 Bình Minh   9 8   8 T T T T T T T 8 9 9 9 8 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 8.77 Đ
89 Phạm Thị Nhật Lệ 17/10/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 9 10 10 10 10 T T T T T T T 9 10 9 9 10 T T T T T T T 9.62 Đ
90 Đặng Hoàng  Linh 06/10/2008 Nam Cường 2 9 9   9 T T T T T T T 10 9 9 10 9 T T T T T T T 9 9 9 10 7 T T T T T T T 9.08 Đ
91 Hoàng Hà Linh 25/10/2008 Bắc Lệnh 2 9 8   9 T T Đ T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 8.92 Đ
92 Hoàng Thùy Linh 14/01/2008 Bình Minh 2 9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.00 Đ
93 Lê Hoàng Linh 27/6/2008 Bắc Lệnh   9 9   10 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9 10 9 10 9 T T T T T T T 9.31 Đ
94 Lê Thị Khánh Linh 05/9/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 7 9 9 8 T T Đ Đ T T T 8.77 Đ
95 Lê Vũ Ngọc Linh 22/3/2008 Bình Minh   10 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.23 Đ
96 Lương Khánh  Linh 05/10/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 10 10 10 10 10 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9.62 Đ
97 Nguyễn Khánh Linh 16/7/2008 Bắc Lệnh   10 9   10 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 10 9 10 10 9 T T T T T T T 9.46 Đ
98 Nguyễn Khánh Linh 07/8/2008 Pom Hán   9 9   9 T T T T T T T 10 9 9 10 9 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 9.31 Đ
99 Nguyễn Ngọc Mai Linh 25/01/2008 Pom Hán   9 9   9 T T T T T T T 10 10 10 9 9 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 9.38 Đ
100 Nguyễn Phương  Linh 03/01/2008 Lê Văn Tám   9 9   8 T T T Đ Đ T T 7 9 9 9 9 T Đ T Đ T T T 7 8 9 10 9 T Đ T T Đ T T 8.62 Đ
101 Nông Khánh Linh 22/4/2008 Bắc Cường 2 10 10   10 T T T T T T T 10 10 9 10 10 T T T T T T T 10 10 10 10 10 T T T T T T T 9.92 Đ
102 Trần Bảo Linh 10/01/2008 Bắc Lệnh   10 9   10 T T T T T T T 9 10 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 10 10 T T T T T T T 9.38 Đ
103 Trần Thị Phương Linh 31/01/2008 Bắc Lệnh   8 8   9 Đ Đ Đ T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 8.85 Đ
104 Vũ  Đặng Phương Linh 05/01/2008 Bắc Lệnh   9 8   9 Đ T Đ Đ Đ Đ Đ 8 9 9 8 8 T T Đ Đ T T T 9 8 9 9 9 T T Đ T T T T 8.62 Đ
105 Vũ Hà Linh 28/9/2008 Bắc Lệnh   9 9   6 T Đ Đ T T T T 8 9 9 10 10 Đ Đ Đ Đ T T T 8 9 9 9 8 T T Đ T T T T 8.69 Đ
106 Tàn Đình Lộc 08/01/2008 Bắc Lệnh 2 8 7   8 T T T Đ T T T 7 8 7 8 8 Đ Đ Đ Đ T Đ T 7 8 8 8 9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ T 7.77 Đ
107 Đặng Khánh Ly 02/10/2008 Pom Hán   9 9   9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 7 8 9 9 8 T T Đ T T T T 8.77 Đ
108 Lê Khánh Ly 09/01/2008 Pom Hán   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 8 9 9 9 9 T T T Đ T T T 8.92 Đ
109 Vũ Cẩm Ly 05/8/2008 Pom Hán   9 7   9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7 7 8 7 7 T Đ Đ T Đ Đ Đ 8 8 8 9 7 Đ T Đ T T T Đ 7.77 Đ
110 Dương Xuân Mai 06/5/2008 Bắc Lệnh   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9.15 Đ
111 Nguyễn Ngọc Mai 16/01/2008 Bắc Lệnh 2 10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
112 Nguyễn Phương Mai 19/6/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9.08 Đ
113 Tô Hà Phương Mai 28/11/2008 Bình Minh 2 9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.00 Đ
114 Lê Ngọc Mẫn 02/02/2008 Nguyễn Du   9 8.5   6 Đ T T T Đ T T 10 9 9 9 8 T Đ T T T Đ T 7 8 10 10 9 T T T T T T T 8.65 Đ
115 Cao Đức Mạnh 09/12/2008 Bình Minh   10 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 9.31 Đ
116 Nguyễn Xuân Mạnh 18/12/2008 Lê Ngọc Hân   8 8   7 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8 9 9 10 9 T T T T T T T 7 9 10 10 9 T T T T T T T 8.69 Đ
117 Mai Quang Minh 27/6/2008 Bắc Lệnh   10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
118 Nguyễn Nhật Minh 22/9/2008 Nam Cường 2 9 9   9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 7 8 9 9 7 T T T T T T T 8.69 Đ
119 Nguyễn Tuấn  Minh 07/11/2008 Bắc Lệnh   10 9   10 T T T T T T T 9 9 10 9 10 T T T T T T T 10 9 10 10 10 T T T T T T T 9.62 Đ
120 Trần Công Minh 27/01/2008 Kim Đồng   9 10   9 T T T T T T T 10 9 10 9 9 T T T T T T T 9 8 10 10 9 T T T T T T T 9.31 Đ
121 Nguyễn Trà My 14/11/2008 Bắc Cường   10 10     T T T T T T T 10 10 9 10   T T T T T T T 9 8 10 9 8 Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 9.36 Đ
122 Vũ Hà My 09/01/2008 Xuân Tăng   10 10   9 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 10 9 10 10 9 T T T T T T T 9.46 Đ
123 Hoàng Phương Nam 30/10/2008 Bình Minh   10 9   10 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 10 9 10 10 9 T T T T T T T 9.54 Đ
124 Nguyễn Hải Nam 02/7/2008 Bắc Cường 2 8 7   9 T T T T T T Đ 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 7 T T Đ T T T T 8.62 Đ
125 Trần Bùi Minh Nam 12/8/2008 Bắc Cường 2 10 9   10 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9.31 Đ
126 Trần Hoài Nam 02/6/2008 Pom Hán   9 9   10 T T T T T T T 10 9 9 10 9 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 9.38 Đ
127 Vũ Dương Nam 22/7/2008 Lê Văn Tám   9 10   7 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 9.23 Đ
128 Hoàng Phương Nga 22/02/2008 Bắc Lệnh   10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
129 Nguyễn Quỳnh Nga 04/3/2008 Lê Văn Tám   9 9   9 T T T T T T T 7 7 10 9 8 Đ T Đ Đ T T T 8 9 10 10 7 T Đ T T T T T 8.62 Đ
130 Vũ Ngọc Kim Ngân 05/02/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 10 10 10 10 10 T T T T T T T 10 10 9 10 10 T T T T T T T 9.85 Đ
131 Bùi Yến Ngọc 02/01/2008 Lê Văn Tám   9 9   9 T T T T T T T 7 9 10 10 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
132 Hoàng Như Ngọc 14/7/2008 Bắc Cường 2 10 10   9 T T T T T T T 9 10 9 10 9 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 9.38 Đ
133 Mai Đoàn Bảo Ngọc 08/11/2008 Bắc Lệnh   8 9   9 T Đ Đ T T T T 9 8 9 9 9 T T Đ Đ T T Đ 10 9 9 10 9 T T T T T T T 9.00 Đ
134 Mai Minh Ngọc 18/01/2008 Lê Văn Tám   9 10   7 Đ T T T T T T 8 9 9 8 8 T T T T T T T 8 9 10 10 7 T T T T T T T 8.62 Đ
135 Nguyễn Khánh Ngọc 29/12/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9 10 10 9 9 T T T T T T T 9.38 Đ
136 Nguyễn Minh Ngọc 08/01/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.00 Đ
137 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21/02/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9.08 Đ
138 Mai Bảo Nguyên 14/3/2008 Bắc Cường   9 9   8 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 10 9 10 10 9 T T T T T T T 8 8 10 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
139 Vi Lê Bảo Nguyên 09/01/2008 Bắc Lệnh 2 9 9   9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
140 Đỗ Vũ Uyển Nhi 02/3/2008 Bắc Lệnh   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 9.38 Đ
141 Đỗ Vũ Yến Nhi 02/3/2008 Bắc Lệnh   8 8   10 T Đ T T T T T 7 8 9 7 9 T T Đ Đ T T T 7 7 8 9 9 T T Đ Đ T T T 8.15 Đ
142 Trần Nguyễn Gia Nhi 08/9/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 10 9 9 10 10 T T T T T T T 9.46 Đ
143 Lê Phương  Nhung 16/9/2008 Lê Ngọc Hân   9 10   9 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 8 9 10 10 9 T T T T T T T 9.38 Đ
144 Nguyễn Huy Phong 09/7/2008 Bắc Cường   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9.23 Đ
145 Đinh Trần Phú 16/12/2008 Bắc Cường   8 10   10 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 9 9 9 9 9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9.15 Đ
146 Đặng Thế Phúc 12/4/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9.15 Đ
147 Đàm Lan Phương 30/7/2008 Pom Hán   10 10   10 T T T T T T T 10 10 10 10 10 T T T T T T T 10 10 10 10 9 T T T T T T T 9.92 Đ
148 Hoàng Mai Phương 19/8/2008 Bắc Cường   10 10   10 T T T T T T T 10 10 10 10 10 T T T T T T T 10 10 9 10 10 T T T T T T T 9.92 Đ
149 Trần Minh Phương 10/5/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.00 Đ
150 Vũ Hiền Phương 15/7/2008 Lê Văn Tám   9 10   10 T T T T T T T 7 9 10 10 10 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 9.46 Đ
151 Nguyễn Hoàng Quân 05/10/2008 Bắc Lệnh 2 9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9.23 Đ
152 Nguyễn Hoàng Anh Quân 16/9/2008 Cam Đường   10 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.08 Đ
153 Vũ Trọng Quân 26/02/2008 Lê Văn Tám   9 9   10 T T T T T T T 6 8 8 9 9 Đ Đ T Đ T T T 8 9 9 10 8 T T T T T T T 8.62 Đ
154 Phạm Duy Quang 02/11/2008 Bắc Cường   10 9   9 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.23 Đ
155 Trần Minh Quang 17/9/2008 Bình Minh   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.15 Đ
156 Phạm Như Quỳnh 23/5/2008 Pom Hán   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.15 Đ
157 Trần Diễm Quỳnh 11/8/2008 Hoàng Văn Thụ   7 7   8 T T T T T T T 9 8 10 9 8 T T T T Đ T T 10 8 9 8 8 T T T T T T T 8.38 Đ
158 Phạm Thanh Sơn 12/8/2008 Bắc Lệnh   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 9.31 Đ
159 Phan Thái Sơn 22/6/2008 Lê Văn Tám   9 9   9 T T T T T T T 7 7 9 9 9 Đ  Đ Đ Đ Đ T T 5 7 8 6 8 T Đ Đ Đ Đ Đ T 7.85 Đ
160 Mai Duy Thái 25/4/2008 Bắc Lệnh   10 9   10 T T T T T T T 10 9 10 10 9 T T T T T T T 9 9 10 9 10 T T T T T T T 9.54 Đ
161 Nguyễn Minh  Thành 19/01/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 9 9 9 10 10 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9.38 Đ
162 Vi Tiến Thành 27/4/2008 Pom Hán   9 9   8 T T T T T T Đ 10 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 9.15 Đ
163 Nguyễn Ngọc Thảo 31/3/2008 Nguyễn Bá Ngọc   9 9   10 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 9 9 9 10 8 T T T T T T T 9.23 Đ
164 Phạm Thị Thu Thảo 13/8/2008 Bình Minh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 10 9 10 10 9 T T T T T T T 9.31 Đ
165 Phí Thanh Thảo 25/02/2008 Pom Hán   10 8   9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 10 9 9 9 9 T T T T T T T 10 9 10 10 7 T T T T T T T 9.15 Đ
166 Vũ Hiền Thảo 13/11/2008 Bắc Lệnh   10 9   10 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 9 10 10 T T T T T T T 9.46 Đ
167 Bùi Minh Thư 08/01/2008 Pom Hán   9 9   8 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 10 9 9 9 9 T T T T T T T 7 9 9 9 9 T T Đ T T T T 8.85 Đ
168 Nguyễn Cao Anh Thư 13/7/2008 Bắc Lệnh   9 9   10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 9.31 Đ
169 Trần Bảo Anh Thư 23/01/2008 Pom Hán   9 9   9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 9 9 9 9 9 T T T T Đ T T 7 9 10 9 9 T T T T Đ T T 8.92 Đ
170 Nguyễn Thị Minh Thúy 29/02/2008 Bắc Cường   9 8   8 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 9 9 9 9 7 Đ  Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8 8 9 8 8 T T T T T T T 8.38 Đ
171 Nguyễn Phương Thùy 21/12/2008 Bắc Lệnh   9 9   10 T T T T T T T 9 9 10 9 10 T T T T T T T 9 9 10 9 10 T T T T T T T 9.38 Đ
172 Lê Thùy Trang 20/9/2008 Pom Hán   9 9   9 T T T T T T T 10 9 10 10 9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9.31 Đ
173 Mai Phương Trang 09/01/2008 Bắc Cường   10 10   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 8 9 9 9 8 T T T T T T T 9.00 Đ
174 Nguyễn Thùy Trang 26/3/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9.08 Đ
175 Tạ Quỳnh  Trang 13/01/2008 TT Bắc Hà   10 9   9 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.23 Đ
176 Vũ Quỳnh Trang 30/5/2008 Bắc Lệnh   9 8   9 Đ Đ Đ T T T T 9 8 9 9 8 T T Đ Đ T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 8.77 Đ
177 Dương Lê Đức Trí 26/12/2008 Nam Cường   9 9   9 T T T T T T T 10 9 10 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.15 Đ
178 Sầm Thị Thanh Trúc 07/9/2008 Nam Cường 2 9 9   9 T T T T T T T 10 9 9 10 9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9.23 Đ
179 Đặng Thành  Trung 31/10/2008 Lê Ngọc Hân   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 8 9 10 9 9 T T T T T T T 9.00 Đ
180 Trần Quang Trung 11/11/2008 Pom Hán   9 9   9 T T T T T T T 10 9 10 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T Đ T T Đ T T 9.15 Đ
181 Nguyễn Vân Trường 14/3/2008 Bắc Cường   10 9   9 T T T T T T T 10 9 10 10 10 T T T T T T T 10 9 10 10 10 T T T T T T T 9.69 Đ
182 Nguyễn Đình 25/9/2008 Bắc Cường   10 9   10 T T T T T T T 10 10 9 10 10 T T T T T T T 10 9 10 9 9 T T T T T T T 9.62 Đ
183 Nguyễn Tuấn 20/9/2008 Pom Hán   9 9   10 T T T T T T T 10 9 10 9 10 T T T T T T T 10 9 10 10 9 T T T T T T T 9.54 Đ
184 Phạm Tuấn 12/7/2008 Bắc Cường   9 9   10 T T T T T T T 10 9 9 10 10 T T T T T T T 10 9 10 9 9 T T T T T T T 9.46 Đ
185 Phạm Anh Tuấn 29/7/2008 Cam Đường   10 9   9 T T T T T T T 9 9 10 9 9 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 9.31 Đ
186 Nguyễn Quý Tùng 18/5/2008 Pom Hán   9 9   9 T T T T T T T 10 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 10 10 9 T T T T T T T 9.23 Đ
187 Lê Thanh Vân 19/10/2008 Cam Đường   9 9   9 T T T T T T T 9 10 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 8 T T T T T T T 9.00 Đ
188 Nguyễn Khánh  Vân 18/02/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.00 Đ
189 Trần Hoàng Việt 01/4/2008 Bắc Lệnh   10 9   10 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 10 9 9 9 10 T T T T T T T 9.46 Đ
190 Phạm Quang Vinh 30/9/2008 Lê Văn Tám   9 8   7 T Đ T T Đ T T 6 7 8 8 8 T Đ T T Đ T T 7 7 8 9 8 Đ T T Đ Đ T T 7.69 Đ
191 Trần Quang Vinh 29/11/2008 Bắc Lệnh   9 7   8 T T T Đ T T T 9 8 9 9 8 T T Đ Đ T T T 8 8 9 9 8 Đ Đ Đ Đ Đ Đ T 8.38 Đ
192 Trần 26/3/2008 Lê Văn Tám   9 10   9 T T T T T T T 7 9 10 9 10 T T T T T T T 9 9 9 9 10 T T T T T T T 9.15 Đ
193 Bùi  Thảo Vy 24/12/2008 Kim Đồng   9 9   9 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 9 9 10 10 10 T T T T T T T 9.46 Đ
194 Bùi Trần Thảo Vy 18/8/2008 Bắc Lệnh   8 7   8 T T Đ T T T T 9 8 9 9 8 T T Đ Đ T T T 8 8 9 9 9 T T Đ Đ T T T 8.38 Đ
195 Nguyễn Đỗ Tường Vy 28/5/2008 Nam Cường   9 9   9 T T T T T T T 10 9 10 10 9 T T T T T T T 9 9 9 9 9 T T T T T T T 9.23 Đ
196 Trần Thị Hải Yến 16/8/2008 Bắc Lệnh   9 9   9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9 9 9 10 9 T T T T T T T 9.15 Đ
TPVTQ: Tự phục vụ, tự quản; HT: Hợp tác; TH, TGQVĐ: Tự học, tự giải quyết vấn đề; CHCL: Chăm học, chăm làm; TTTN: Tự tin, trách nhiệm; TT,KL: Trung thực, kỷ luật; ĐKYT: Đoàn kết yêu thương
                                                          TP Lào Cai, ngày  31 tháng 5 năm 2019
  NGƯỜI LẬP BIỂU                                           CHỦ TỊCH HĐ TUYỂN SINH
                                                          HIỆU TRƯỞNG LÝ TỰ TRỌNG
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
  Nguyễn Việt Trung                                                 Cao Thị Thúy Hồng  
                                                                                     


DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT  VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2019 - 2010

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRƯỜNG: THCS LÝ TỰ TRỌNG   NĂM HỌC 2019- 2020 
        PHÒNG THI : 01
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi sinh (xã, huyện) Hoàn thành CTTH tại trường TH Điểm ưu tiên Ghi chú
Diện ưu tiên Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LTT01 Vương Quốc An 08/3/2008 Nam Nùng BVĐK số 1 Lào Cai -P. Kim Tân Bắc Cường DT 0.5  
2 LTT02 Đinh Hà Anh 29/7/2008 Nữ Kinh BVĐK số 2 - Bắc Lệnh - Lào Cai Bắc Lệnh      
3 LTT03 Đỗ Ngọc Anh 14/8/2008 Nam Kinh BVĐK số 2 - Lào Cai Nam Cường      
4 LTT04 Dương Nguyễn Hà Anh 15/8/2008 Nữ Kinh BVĐK huyện Bảo Thắng- tt Phố Lu - Bảo Thắng Bắc Lệnh      
5 LTT05 Hoàng Anh 23/11/2008 Nam Tày Phường Bắc Lệnh - Lào Cai Bắc Lệnh DT 0.5  
6 LTT06 Lại Nguyễn Trâm Anh 06/9/2008 Nữ Kinh Kim Tân - TP Lào Cai - Lào Cai Bắc Lệnh      
7 LTT07 Lê Đức Anh 26/4/2008 Nam Kinh BVĐK số 1 - p Kim Tân - Lào Cai Pom Hán      
8 LTT08 Lê Hà Anh 01/12/2008 Nữ Kinh Thị trấn Phố Lu - Bảo Thắng Pom Hán      
9 LTT09 Nguyễn Đỗ Hải Anh 27/10/2008 Nữ Kinh BVĐK số 1 - Lào Cai Bắc Cường      
10 LTT10 Nguyễn Hà Bảo Anh 28/8/2008 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Hải Dương Bình Minh      
11 LTT11 Nguyễn Hoài Anh 30/4/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - Lào Cai Cam Đường      
12 LTT12 Nguyễn Phương Anh 23/3/2008 Nữ Tày Xã Mường Khương - huyện Mường Khương Bắc Cường DT 0.5  
13 LTT13 Nguyễn Quỳnh Anh 01/11/2008 Nữ Kinh BVĐK số 2 - Bắc Lệnh - Lào Cai Bắc Lệnh      
14 LTT14 Nguyễn Quỳnh Anh 18/5/2008 Nữ Kinh BVĐK số 2 - Lào Cai Bắc Lệnh      
15 LTT15 Nguyễn Thế Anh 14/01/2008 Nam Kinh Phường Kim Tân - Lào Cai Bắc Cường      
16 LTT16 Nguyễn Trần Hà Anh 27/5/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - Tp Lào Cai Bắc Lệnh      
17 LTT17 Phạm Diệu Anh 12/11/2008 Nữ Kinh BV phụ sản trung ương Nguyễn Du      
18 LTT18 Phạm Quốc Anh 02/5/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - Lào Cai Bắc Lệnh      
19 LTT19 Tạ Duy Anh 19/8/2008 Nam Tày BVĐK số 1 - Lào Cai Lê Văn Tám DT 0.5  
20 LTT20 Trần Hoài Anh 07/11/2008 Nữ Kinh BVĐK số 1 - Lào Cai Bắc Lệnh      
Danh sách có 20 học sinh tham gia khảo sát
    THƯ KÝ           TRƯỞNG BAN COI KHẢO SÁT
    (Ký, ghi rõ họ và tên)           HIỆU TRƯỞNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                       
                       
    Nguyễn Việt Trung           Cao Thị Thúy Hồng
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRƯỜNG: THCS LÝ TỰ TRỌNG   NĂM HỌC 2019- 2020 
        PHÒNG THI : 02
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi sinh (xã, huyện) Hoàn thành CTTH tại trường TH Điểm ưu tiên Chữ ký học sinh
Diện ưu tiên Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LTT21 Trần Phương Anh 26/9/2008 Nữ Kinh BVĐK số 1 - Lào Cai Lê Văn Tám      
2 LTT22 Trần Phương Anh 20/10/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - Lào Cai Hoàng Văn Thụ      
3 LTT23 Trần Quỳnh Anh 28/4/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - Lào Cai Pom Hán      
4 LTT24 Tạ Ngọc Ánh 01/01/2008 Nữ Kinh Kim Tân - TP Lào Cai  Bắc Cường      
5 LTT25 Nguyễn Trọng Gia Bảo 27/7/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
6 LTT26 Nguyễn Minh  Châu 19/5/2008 Nữ Kinh Phường Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
7 LTT27 Trần Bảo  Châu 22/9/2008 Nữ Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Cường      
8 LTT28 Phạm Quỳnh Chi 03/3/2008 Nữ Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
9 LTT29 Sùng Vương Linh Chi 12/6/2008 Nữ H'Mông BVĐK số 1 - Lào Cai Bắc Lệnh DT 0.5  
10 LTT30 Trần Khánh Chi 08/12/2008 Nữ Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Thị  trấn Sa Pa      
11 LTT31 Phạm Minh Chiến 02/02/2008 Nam Kinh Phường Kim Tân - TP Lào Cai Pom Hán DT 0.5  
12 LTT32 Nguyễn Đức Chính 09/8/2008 Nam Kinh BVĐK Thanh Ba - Phú Thọ Hoàng Văn Thụ      
13 LTT33 Vũ Trần Chính 31/5/2008 Nam Kinh Thị Trấn Phố Ràng - Bảo Yên Bắc Cường      
14 LTT34 Nguyễn Hùng Cường 09/02/2008 Nam Kinh Phường Pom Hán - TP Lào Cai Pom Hán      
15 LTT35 Phạm Việt Cường 25/6/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bình Minh      
16 LTT36 Hà Hải Đăng 05/3/2008 Nam Tày Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh DT 0.5  
17 LTT37 Trần Nhật Đăng 23/7/2008 Nam Kinh TT Phố Lu - Bảo Thắng Lê Ngọc Hân      
18 LTT38 Vũ Hải Đăng 19/8/2008 Nam Kinh BVĐK số 1 - Lào Cai Lê Ngọc Hân      
19 LTT39 Nguyễn Thành Đạt 01/02/2008 Nam Kinh Phường Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
20 LTT40 Nguyễn Tiến Đạt 25/12/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - Lào Cai Pom Hán      
Danh sách có 20 học sinh tham gia khảo sát
    THƯ KÝ           TRƯỞNG BAN COI KHẢO SÁT
    (Ký, ghi rõ họ và tên)           HIỆU TRƯỞNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                       
                       
    Nguyễn Việt Trung           Cao Thị Thúy Hồng
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRƯỜNG: THCS LÝ TỰ TRỌNG   NĂM HỌC 2019- 2020 
        PHÒNG THI : 03
         
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi sinh (xã, huyện) Hoàn thành CTTH tại trường TH Điểm ưu tiên Chữ ký học sinh
Diện ưu tiên Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LTT41 Lê Anh Đức 12/10/2008 Nam Kinh BVĐK tỉnh Yên Bái - Yên Bái Pom Hán      
2 LTT42 Lê Anh Đức 23/11/2008 Nam Kinh Phường Kim Tân - TP Lào Cai Lê Văn Tám      
3 LTT43 Nông Chí Đức 07/7/2008 Nam Tày Phường Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường DT 0.5  
4 LTT44 Đào Trí Dũng 09/11/2008 Nam Kinh Phường Bình Minh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
5 LTT45 Dương Trí Dũng 02/9/2008 Nam Kinh BVĐK số 1 - Lào Cai Bắc Cường      
6 LTT46 Nguyễn Anh Dũng 10/2/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - Lào Cai Lê Văn Tám      
7 LTT47 Nguyễn Tuấn Dũng 16/4/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - TP. Lào Cai Bắc Lệnh      
8 LTT48 Vũ Tiến Dũng 20/11/2008 Nam Kinh BVĐK số 1 - Lào Cai Bắc Cường      
9 LTT49 Vũ Trí  Dũng 29/01/2008 Nam Kinh BVĐK huyện Tiền Hải - Thái Bình Bình Minh      
10 LTT50 Vũ Trí  Dũng 30/9/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
11 LTT51 Nguyễn Minh  Dương 21/6/2008 Nam Kinh Phường Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
12 LTT52 Nguyễn Thùy Dương 23/7/2008 Nữ Kinh Phường Kim Tân - TP Lào Cai Nam Cường      
13 LTT53 Triệu Viết Dương 09/5/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
14 LTT54 Đào Mạnh Duy 17/11/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - Lào Cai Bắc Lệnh      
15 LTT55 Nguyễn Đức Duy 01/3/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
16 LTT56 Đoàn Cẩm Giang 22/2/2008 Nữ Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
17 LTT57 Doãn Linh Giang 24/01/2008 Nữ Kinh Xã Mường Khương - Mường Khương Bắc Cường      
18 LTT58 Hoàng Khánh 08/6/2008 Nữ Nùng Thị Trấn Khánh Yên - Văn Bàn Khánh Yên-VB DT 0.5  
19 LTT59 Trình Khánh 06/02/2008 Nữ Kinh TYT xã Lâm Lợi - huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ Khánh Yên-VB      
20 LTT60 Nguyễn Thanh Hải 09/4/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
Danh sách có 20 học sinh tham gia khảo sát
    THƯ KÝ           TRƯỞNG BAN COI KHẢO SÁT
    (Ký, ghi rõ họ và tên)           HIỆU TRƯỞNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                       
                       
    Nguyễn Việt Trung           Cao Thị Thúy Hồng
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRƯỜNG: THCS LÝ TỰ TRỌNG   NĂM HỌC 2019- 2020 
        PHÒNG THI : 04
         
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi sinh (xã, huyện) Hoàn thành CTTH tại trường TH Điểm ưu tiên Chữ ký học sinh
Diện ưu tiên Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LTT61 Phan Nguyễn Hải 27/6/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - Lào Cai Xuân Tăng      
2 LTT62 Nguyễn Ngọc Hân 07/12/2008 Nữ Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
3 LTT63 Lê Duy Hào 25/7/2008 Nam Kinh BV Phụ Sản - Thanh Hóa Nam Cường      
4 LTT64 Phạm Thị Như Hiền 24/10/2008 Nữ Kinh BVĐK Số 1 - Tỉnh Lào Cai Bắc Lệnh DT 0.5  
5 LTT65 Nguyễn Trung Hiếu 30/3/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - Lào Cai Bắc Lệnh      
6 LTT66 Phạm Đức Hiếu 20/12/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
7 LTT67 Quyết Đức Hiếu 09/7/2008 Nam Kinh BVĐK Số 1 - Tỉnh Lào Cai Bắc Lệnh      
8 LTT68 Hà Đức Hoàn 07/3/2008 Nam Tày BVĐK Số 2 - Tỉnh Lào Cai Bắc Lệnh DT 0.5  
9 LTT69 Lê Huy Hoàng 20/5/2008 Nam Kinh BVĐK Huyện Mường Khương - LC Nam Cường      
10 LTT70 Nguyễn Tiến Hoàng 24/9/2008 Nam Kinh BVĐK Số 1 - Tỉnh Lào Cai Bắc Cường      
11 LTT71 Trịnh Khánh Hồng 01/01/2008 Nữ Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
12 LTT72 Đỗ Phi Hùng 23/02/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bình Minh      
13 LTT73 Nguyễn Bảo Hưng 01/6/2008 Nam Kinh Động Lâm - Hạ Hòa - Phú Thọ Bắc Cường      
14 LTT74 Nguyễn Quang  Hưng 28/12/2008 Nam Kinh Phường Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
15 LTT75 Trần Tuấn Hưng 13/12/2008 Nam Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
16 LTT76 Giàng Mai Hương 08/4/2008 Nữ Mông Thị Trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai Bắc Lệnh DT 0.5  
17 LTT77 Đỗ Gia Huy 25/5/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - Lào Cai Bắc Lệnh DT 0.5  
18 LTT78 Liểu Khang Huy 08/7/2008 Nam Nùng Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh DT 0.5  
19 LTT79 Nguyễn Hoàng Huy 28/11/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - Lào Cai Bắc Lệnh      
20 LTT80 Nguyễn Quang Huy 16/12/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
Danh sách có 20 học sinh tham gia khảo sát
    THƯ KÝ           TRƯỞNG BAN COI KHẢO SÁT
    (Ký, ghi rõ họ và tên)           HIỆU TRƯỞNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                       
                       
    Nguyễn Việt Trung           Cao Thị Thúy Hồng
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRƯỜNG: THCS LÝ TỰ TRỌNG   NĂM HỌC 2019- 2020 
        PHÒNG THI : 05
         
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi sinh (xã, huyện) Hoàn thành CTTH tại trường TH Điểm ưu tiên Chữ ký học sinh
Diện ưu tiên Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LTT81 Đỗ Phương Huyền 05/11/2008 Nữ Kinh BVĐK Số 1 TP - Lào Cai Lê Văn Tám      
2 LTT82 Nguyễn Thị Diệu Huyền 04/3/2008 Nữ Kinh Phường Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
3 LTT83 Lã Duy Khánh 03/4/2008 Nam Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
4 LTT84 Lò Mai Quốc  Khánh 11/11/2008 Nam Thái BV huyện Văn Bàn - Lào Cai Lê Văn Tám DT 0.5  
5 LTT85 Ninh Nam Khánh 20/02/2008 Nam Mông Kim Tân - TP Lào Cai Lê Văn Tám DT 0.5  
6 LTT86 Vương Trung Kiên 03/12/2008 Nam Giáy Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường DT 0.5  
7 LTT87 Đỗ Thành Lâm 27/10/2008 Nam Kinh BV Phụ sản Trung ương Bắc Cường      
8 LTT88 Nguyễn Thị Ngọc Lan 09/12/2008 Nữ Kinh BVĐK huyện Kiến Thụy Bình Minh      
9 LTT89 Phạm Thị Nhật Lệ 17/10/2008 Nữ Kinh Phường Bắc Cường - TP Lào Cai Bắc Cường      
10 LTT90 Đặng Hoàng  Linh 06/10/2008 Nữ Kinh BVĐK huyện Si ma cai - Lào Cai Nam Cường DT 0.5  
11 LTT91 Hoàng Hà Linh 25/10/2008 Nữ Dáy Xã Tả Phời - TP Lào Cai Bắc Lệnh DT 0.5  
12 LTT92 Hoàng Thùy Linh 14/01/2008 Nữ Tày Trạm Y tế xã Bình Thuận - Văn Chấn - Yên Bái Bình Minh DT 0.5  
13 LTT93 Lê Hoàng Linh 27/6/2008 Nữ Kinh Phường Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
14 LTT94 Lê Thị Khánh Linh 05/9/2008 Nữ Kinh BVĐK - Lào Cai Bắc Lệnh      
15 LTT95 Lê Vũ Ngọc Linh 22/3/2008 Nữ Kinh Kim Tân -  Lào Cai Bình Minh      
16 LTT96 Lương Khánh  Linh 05/10/2008 Nữ Kinh BVĐK Tỉnh Yên Bái Bắc Cường      
17 LTT97 Nguyễn Khánh Linh 16/7/2008 Nữ Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
18 LTT98 Nguyễn Khánh Linh 07/8/2008 Nữ Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
19 LTT99 Nguyễn Ngọc Mai Linh 25/01/2008 Nữ Kinh Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
20 LTT100 Nguyễn Phương  Linh 03/01/2008 Nữ Kinh Phường Kim Tân - TP Lào Cai Lê Văn Tám      
Danh sách có 20 học sinh tham gia khảo sát
    THƯ KÝ           TRƯỞNG BAN COI KHẢO SÁT
    (Ký, ghi rõ họ và tên)           HIỆU TRƯỞNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                       
                       
    Nguyễn Việt Trung           Cao Thị Thúy Hồng
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRƯỜNG: THCS LÝ TỰ TRỌNG   NĂM HỌC 2019- 2020 
        PHÒNG THI : 06
         
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi sinh (xã, huyện) Hoàn thành CTTH tại trường TH Điểm ưu tiên Chữ ký học sinh
Diện ưu tiên Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LTT101 Nông Khánh Linh 22/4/2008 Nữ Tày  Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường DT 0.5  
2 LTT102 Trần Bảo Linh 10/01/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
3 LTT103 Trần Thị Phương Linh 31/01/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
4 LTT104 Vũ  Đặng Phương Linh 05/01/2008 Nữ Kinh BVĐK số 2 Tỉnh Lào Cai Bắc Lệnh      
5 LTT105 Vũ Hà Linh 28/9/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
6 LTT106 Tàn Đình Lộc 08/01/2008 Nam Giáy Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Lệnh DT 0.5  
7 LTT107 Đặng Khánh Ly 02/10/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
8 LTT108 Lê Khánh Ly 09/01/2008 Nữ Kinh BVĐK số 2 Tỉnh Lào Cai Pom Hán      
9 LTT109 Vũ Cẩm Ly 05/8/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
10 LTT110 Dương Xuân Mai 06/5/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
11 LTT111 Nguyễn Ngọc Mai 16/01/2008 Nữ Kinh Thị trấn Phố Lu - Bảo Thắng  Bắc Lệnh      
12 LTT112 Nguyễn Phương Mai 19/6/2008 Nữ Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
13 LTT113 Tô Hà Phương Mai 28/11/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bình Minh DT 0.5  
14 LTT114 Lê Ngọc Mẫn 02/02/2008 Nam Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Nguyễn Du      
15 LTT115 Cao Đức Mạnh 09/12/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bình Minh      
16 LTT116 Nguyễn Xuân Mạnh 18/12/2008 Nam Kinh BVĐK TP Yên Bái Lê Ngọc Hân      
17 LTT117 Mai Quang Minh 27/6/2008 Nam Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
18 LTT118 Nguyễn Nhật Minh 22/9/2008 Nam Tày BVĐK số 2 Tỉnh Lào Cai Nam Cường DT 0.5  
19 LTT119 Nguyễn Tuấn  Minh 07/11/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
20 LTT120 Trần Công Minh 27/01/2008 Nam Kinh BVĐK Đông Hưng Kim Đồng      
Danh sách có 20 học sinh tham gia khảo sát
    THƯ KÝ           TRƯỞNG BAN COI KHẢO SÁT
    (Ký, ghi rõ họ và tên)           HIỆU TRƯỞNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                       
                       
    Nguyễn Việt Trung           Cao Thị Thúy Hồng
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRƯỜNG: THCS LÝ TỰ TRỌNG   NĂM HỌC 2019- 2020 
        PHÒNG THI : 07
         
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi sinh (xã, huyện) Hoàn thành CTTH tại trường TH Điểm ưu tiên Chữ ký học sinh
Diện ưu tiên Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LTT121 Nguyễn Trà My 14/11/2008 Nữ Kinh BVĐK số 1 Tỉnh Lào Cai Bắc Cường      
2 LTT122 Vũ Hà My 09/01/2008 Nữ Kinh BVĐK số 2 Tỉnh Lào Cai Xuân Tăng      
3 LTT123 Hoàng Phương Nam 30/10/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bình Minh      
4 LTT124 Nguyễn Hải Nam 02/7/2008 Nam Tày BVĐK số 1 Tỉnh Lào Cai Bắc Cường DT 0.5  
5 LTT125 Trần Bùi Minh Nam 12/8/2008 Nam Kinh BVĐK số 1 Kim Tân Bắc Cường      
6 LTT126 Trần Hoài Nam 02/6/2008 Nam Kinh BVĐK số II TP Lào Cai Pom Hán      
7 LTT127 Vũ Dương Nam 22/7/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Lê Văn Tám      
8 LTT128 Hoàng Phương Nga 22/02/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
9 LTT129 Nguyễn Quỳnh Nga 04/3/2008 Nữ Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Lê Văn Tám      
10 LTT130 Vũ Ngọc Kim Ngân 05/02/2008 Nữ Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
11 LTT131 Bùi Yến Ngọc 02/01/2008 Nữ Kinh Thị trấn Phố Lu - Bảo Thắng Lê Văn Tám      
12 LTT132 Hoàng Như Ngọc 14/7/2008 Nữ Giáy BVĐK số 1 Tỉnh Lào Cai Bắc Cường DT 0.5  
13 LTT133 Mai Đoàn Bảo Ngọc 08/11/2008 Nữ Kinh BV Phụ sản Hải Phòng Bắc Lệnh      
14 LTT134 Mai Minh Ngọc 18/01/2008 Nữ Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Lê Văn Tám      
15 LTT135 Nguyễn Khánh Ngọc 29/12/2008 Nữ Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
16 LTT136 Nguyễn Minh Ngọc 08/01/2008 Nam Kinh Thị trấn Bắc Hà - Bắc Hà Bắc Lệnh      
17 LTT137 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21/02/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
18 LTT138 Mai Bảo Nguyên 14/3/2008 Nữ Kinh BVĐK Thanh Liêm Bắc Cường      
19 LTT139 Vi Lê Bảo Nguyên 09/01/2008 Nam Tày TTYT huyện Võ Nhai Bắc Lệnh DT 0.5  
20 LTT140 Đỗ Vũ Uyển Nhi 02/3/2008 Nữ Kinh BVĐK Tỉnh Bắc Ninh Bắc Lệnh      
Danh sách có 20 học sinh tham gia khảo sát
    THƯ KÝ           TRƯỞNG BAN COI KHẢO SÁT
    (Ký, ghi rõ họ và tên)           HIỆU TRƯỞNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                       
                       
    Nguyễn Việt Trung           Cao Thị Thúy Hồng
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRƯỜNG: THCS LÝ TỰ TRỌNG   NĂM HỌC 2019- 2020 
        PHÒNG THI : 08
         
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi sinh (xã, huyện) Hoàn thành CTTH tại trường TH Điểm ưu tiên Chữ ký học sinh
Diện ưu tiên Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LTT141 Đỗ Vũ Yến Nhi 02/3/2008 Nữ Kinh BVĐK Tỉnh Bắc Ninh Bắc Lệnh      
2 LTT142 Trần Nguyễn Gia Nhi 08/9/2008 Nữ Kinh BVĐK số 1 Tỉnh Lào Cai Bắc Cường      
3 LTT143 Lê Phương  Nhung 16/9/2008 Nữ Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Lê Ngọc Hân      
4 LTT144 Nguyễn Huy Phong 09/7/2008 Nam Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
5 LTT145 Đinh Trần Phú 16/12/2008 Nam Kinh BVĐK Tỉnh Yên Bái Bắc Cường      
6 LTT146 Đặng Thế Phúc 12/4/2008 Nam Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
7 LTT147 Đàm Lan Phương 30/7/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
8 LTT148 Hoàng Mai Phương 19/8/2008 Nữ Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
9 LTT149 Trần Minh Phương 10/5/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
10 LTT150 Vũ Hiền Phương 15/7/2008 Nữ Kinh BVĐK Tỉnh Lào Cai Lê Văn Tám      
11 LTT151 Nguyễn Hoàng Quân 05/10/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh DT 0.5  
12 LTT152 Nguyễn Hoàng Anh Quân 16/9/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Cam Đường      
13 LTT153 Vũ Trọng Quân 26/02/2008 Nam Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Lê Văn Tám      
14 LTT154 Phạm Duy Quang 02/11/2008 Nam Kinh BVĐK số 1 Tỉnh Lào Cai Bắc Cường      
15 LTT155 Trần Minh Quang 17/9/2008 Nam Kinh BVĐK số 1 Tỉnh Lào Cai Bình Minh      
16 LTT156 Phạm Như Quỳnh 23/5/2008 Nữ Kinh BVĐK số 1 Tỉnh Lào Cai Pom Hán      
17 LTT157 Trần Diễm Quỳnh 11/8/2008 Nữ Kinh BVĐK số 2 Tỉnh Lào Cai Hoàng Văn Thụ      
18 LTT158 Phạm Thanh Sơn 12/8/2008 Nam Kinh BV Phụ sản Thái Bình Bắc Lệnh      
19 LTT159 Phan Thái Sơn 22/6/2008 Nam Kinh Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Lê Văn Tám      
20 LTT160 Mai Duy Thái 25/4/2008 Nam Kinh BVĐK số 2 Tỉnh Lào Cai Bắc Lệnh      
Danh sách có 20 học sinh tham gia khảo sát
    THƯ KÝ           TRƯỞNG BAN COI KHẢO SÁT
    (Ký, ghi rõ họ và tên)           HIỆU TRƯỞNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                       
                       
    Nguyễn Việt Trung           Cao Thị Thúy Hồng
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRƯỜNG: THCS LÝ TỰ TRỌNG   NĂM HỌC 2019- 2020 
        PHÒNG THI : 09
         
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi sinh (xã, huyện) Hoàn thành CTTH tại trường TH Điểm ưu tiên Chữ ký
 học sinh
Diện ưu tiên Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LTT161 Nguyễn Minh  Thành 19/01/2008 Nam Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
2 LTT162 Vi Tiến Thành 27/4/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
3 LTT163 Nguyễn Ngọc Thảo 31/3/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Nguyễn Bá Ngọc      
4 LTT164 Phạm Thị Thu Thảo 13/8/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bình Minh      
5 LTT165 Phí Thanh Thảo 25/02/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
6 LTT166 Vũ Hiền Thảo 13/11/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
7 LTT167 Bùi Minh Thư 08/01/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
8 LTT168 Nguyễn Cao Anh Thư 13/7/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
9 LTT169 Trần Bảo Anh Thư 23/01/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
10 LTT170 Nguyễn Thị Minh Thúy 29/02/2008 Nữ Kinh BVĐK huyện Lâm Thao Bắc Cường      
11 LTT171 Nguyễn Phương Thùy 21/12/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
12 LTT172 Lê Thùy Trang 20/9/2008 Nữ Kinh Trạm Y Tế Hải Thanh Pom Hán      
13 LTT173 Mai Phương Trang 09/01/2008 Nữ Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
14 LTT174 Nguyễn Thùy Trang 26/3/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
15 LTT175 Tạ Quỳnh  Trang 13/01/2008 Nữ Kinh Thị trấn Bắc Hà - Bắc Hà TT Bắc Hà      
16 LTT176 Vũ Quỳnh Trang 30/5/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
17 LTT177 Dương Lê Đức Trí 26/12/2008 Nam Kinh BVĐK số 1 Tỉnh Lào Cai Nam Cường      
18 LTT178 Sầm Thị Thanh Trúc 07/9/2008 Nữ Giáy BVĐK số 2 Tỉnh Lào Cai Nam Cường DT 0.5  
19 LTT179 Đặng Thành  Trung 31/10/2008 Nam Kinh BVĐK số 1 Tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hân      
20 LTT180 Trần Quang Trung 11/11/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Pom Hán      
Danh sách có 20 học sinh tham gia khảo sát
    THƯ KÝ           TRƯỞNG BAN COI KHẢO SÁT
    (Ký, ghi rõ họ và tên)           HIỆU TRƯỞNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                       
                       
    Nguyễn Việt Trung           Cao Thị Thúy Hồng
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRƯỜNG: THCS LÝ TỰ TRỌNG   NĂM HỌC 2019- 2020 
        PHÒNG THI : 10
         
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi sinh (xã, huyện) Hoàn thành CTTH tại trường TH Điểm ưu tiên Chữ ký học sinh
Diện ưu tiên Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LTT181 Nguyễn Vân Trường 14/3/2008 Nam Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
2 LTT182 Nguyễn Đình 25/9/2008 Nam Kinh BVĐK số 1 Tỉnh Lào Cai Bắc Cường      
3 LTT183 Nguyễn Tuấn 20/9/2008 Nam Kinh BVĐK số 2 Tỉnh Lào Cai Pom Hán      
4 LTT184 Phạm Tuấn 12/7/2008 Nam Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Bắc Cường      
5 LTT185 Phạm Anh Tuấn 29/7/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Cam Đường      
6 LTT186 Nguyễn Quý Tùng 18/5/2008 Nam Kinh BVĐK số II Cam Đường - Lào Cai  Pom Hán      
7 LTT187 Lê Thanh Vân 19/10/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Cam Đường      
8 LTT188 Nguyễn Khánh  Vân 18/02/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
9 LTT189 Trần Hoàng Việt 01/4/2008 Nam Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
10 LTT190 Phạm Quang Vinh 30/9/2008 Nam Kinh Thị trấn Phố Lu - Bảo Thắng Lê Văn Tám      
11 LTT191 Trần Quang Vinh 29/11/2008 Nam Kinh BVĐK số II Tỉnh Lào Cai Bắc Lệnh      
12 LTT192 Trần 26/3/2008 Nam Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Lê Văn Tám      
13 LTT193 Bùi  Thảo Vy 24/12/2008 Nữ Kinh Kim Tân - TP Lào Cai Kim Đồng      
14 LTT194 Bùi Trần Thảo Vy 18/8/2008 Nữ Kinh BV Phụ sản Hà Nội Bắc Lệnh      
15 LTT195 Nguyễn Đỗ Tường Vy 28/5/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Nam Cường      
16 LTT196 Trần Thị Hải Yến 16/8/2008 Nữ Kinh Bắc Lệnh - TP Lào Cai Bắc Lệnh      
Danh sách có 16 học sinh tham gia khảo sát
    THƯ KÝ           TRƯỞNG BAN COI KHẢO SÁT
    (Ký, ghi rõ họ và tên)           HIỆU TRƯỞNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                       
                       
                       
    Nguyễn Việt Trung           Cao Thị Thúy Hồng
                       


NỘI QUY
PHÒNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2019-2020
 1. Học sinh tham gia kiểm tra phải có mặt tại địa điểm kiểm tra đúng ngày giờ quy định. Học sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được vào phòng phòng kiểm tra.
 2. Học sinh chỉ được mang vào phòng kiểm tra các vật dụng như: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ.
 3. Học sinh không được mang vào phòng kiểm tra chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, điện thoại, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm kiểm tra.
 4. Trong phòng kiểm tra, học sinh phải tuân thủ các quy định sau đây:
  1. Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình;
  2. Trước khi làm bài kiểm tra, phải ghi đầy đủ số báo danh vào và các thông tin vào tờ phách kèm theo bài kiểm tra.
  3. Khi nhận đề kiểm tra, học sinh phải kiểm tra kỹ số trang của đề kiểm tra. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách phải báo cáo ngay với giáo viên coi kiểm tra.
  4. Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng; với những thông tin phải điền, chỉ được viết bằng một thứ mực (không được dùng mực màu đỏ).
  5. Không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng kiểm tra. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo giáo viên coi kiểm tra. Khi được phép nói, học sinh đứng trình bày công khai ý kiến của mình.
  6. Bảo quản bài kiểm tra nguyên vẹn, không để người khác lợi dụng. Nếu phát hiện có người khác xâm hại đến bài kiểm tra, đề kiểm tra của mình phải báo cáo ngay cho giáo viên coi kiểm tra để xử lý.
  7. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay và phải nộp đề kiểm tra, giấy nháp (nếu có).
  8. Chỉ được rời phòng kiểm tra sau khi cán bộ coi kiểm tra đã kiểm đủ số tờ giấy kiểm tra và các thông tin khác của cả phòng thi.
5. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ coi kiểm tra.


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
BAN KT-ĐG NĂNG LỰC TUYỂN SINH HỌC SINH VÀO LỚP 6
 
 
HIỆU LỆNH TRỐNG
 
 
-Trống báo:                                     
            Một hồi 3 tiếng
- Trống tập trung HS vào phòng thi: 
            9 tiếng
- Trống phát đề:
            3 tiếng
- Trống tính giờ làm bài:
            1 tiếng  
- Trống thu bài: 6 tiếng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 10
Tháng 08 : 144
Năm 2020 : 2.603