Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Tổng phụ trách đội

Bùi Bích Liên
Chức vụ: Bí thư đoàn trường