CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TP LÀO CAI
Trường THCS Lý Tự Trọng được thành lập tháng 8 năm 1996 là trường THCS chuyên Thị xã Cam Đường - Tỉnh Lào Cai
 Từ năm học 1997 - 1998 đến nay đổi tên là trường THCS Lý Tự Trọng.
 Từ những ngày đầu thành lập nhà trường chỉ có 3 đảng viên sinh hoạt chi bộ ghép với chi bộ trường trung học cơ sở Bắc Lệnh, đến nay đã bồi dưỡng kết nạp nâng tổng số đảng viên trong toàn trường lên 11 đảng viên chiếm 47,8 % và sinh hoạt chi bộ độc lập. Hàng năm chi bộ nhà trường đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh chỉ đạo toàn trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ giáo dục chung mà ngành giao.

Đ/c Cao Thị Thúy Hồng chi Bộ nhà trường
Đ/c Ngô Thu Hà Phó Bí thư chi bộBan chi ủy chi bộ nhà trường năm học 2017-2020


Đại biểu chúc mừng Ban chi uỷ mới


Chi bộ nhà trường nhiệm kỳ 2017-2020