Cao Thị Thúy Hồng
Chức vụ: Hiệu trưởng


Ngô Thị Thanh Hà
Chức vụ: Phó hiệu trưởnh